nyk hus no text

Med anledning av de senaste dagarnas uppgifter i media om kritik, och avgångskrav, riktat mot Nyköpingsmoderaternas gruppledare Anna af Sillén, föreningens ordförande Tommy Jonsson och vice ordförande Klara Olander så vill vi informera om följande:

 

Kritik och krav på avgång framfördes per telefon till berörda i onsdags. Anna af Silléns omedelbara åtgärd blev att sammankalla kommunfullmäktigegruppen till ett möte. Det mötet ägde rum i går (lördag 21 november). På mötet deltog 18 av 24 ledamöter. Deltog gjorde även partiombudsmannen och en arbetsgrupp bestående av Per Westerberg, Anne-Marie Wigertz och Peder Wachtmeister. Dessa tre är tillsatta av Länsförbundet Södermanland att bistå i arbetet med att nu ta hand om den kritik som framförts och leda en utvecklingsprocess framåt som ska landa i förbättringsåtgärder för det interna arbetet. På gårdagens möte fick alla möjlighet att yttra sig och gjorde också det. Ingen väckte frågan om krav på avgång. Mötet enades om att gemensamt nu genomföra denna utvecklingsprocess.

 

Det är vår ambition att nogsamt hantera den kritik som framkommit, att i detta arbete landa i förbättringsåtgärder i det interna grupparbetet som tar oss stärkta ur detta, och snarast möjligt kunna återgå till det som är Nyköpingsmoderaternas kärnuppgift: att ta över ledningen i Stadshuset.